Prodotti di gelateria

OZNÁMENÍ O POUŽÍVÁNÍ

#yourdataisyours

Ve společnosti Gromart respektujeme Vaše obavy o soukromí a ceníme si vztahu, který s Vámi máme.

Stejně jako mnoho společností používáme na našich internetových stránkách technologii pro shromažďování informací, jež nám pomáhají zlepšovat Váš dojem a rozšiřovat naše výrobky a služby. Cookies, které používáme ve společnosti Gromart, umožňují, aby naše internetové stránky fungovaly, a pomáhají nám porozumět, které informace a reklamy jsou pro návštěvníky nejužitečnější.

Věnujte prosím chvilku seznámení se s našimi postupy týkajícími se cookies. Dejte nám vědět, pokud budete mít otázky, a to zasláním e-mailu nebo odesláním žádosti prostřednictvím formuláře „Kontaktujte nás“ uvedeného na našich internetových stánkách.

Snažili jsme se co nejvíce zjednodušit toto oznámení, ale pokud nejste obeznámeni s pojmy, jakou jsou cookies, IP adresy a prohlížeče, přečtěte si prosím nejdříve informace o těchto klíčových pojmech.

OBSAH

Jakékoli osobní údaje poskytnuté společnosti nebo shromažďované společností Gromart S.r.l. jsou spravovány společností Gromart S.r.l. (správce údajů).

Používáním našich internetových stránek souhlasíte s naším používáním cookies v souladu s tímto oznámením a oznámením o ochraně osobních údajů.

Toto oznámení o používání cookies platí pro všechny internetové stránky, aplikace, značkové stránky na platformách třetích stran (jako je např. Facebook nebo YouTube) a aplikace přístupné nebo používané prostřednictvím těchto internetových stránek na platformách třetích stran (dále jako „naše internetové stránky“), které jsou provozovány společností Gromart nebo jejím jménem. Odkazy na „Gromart“ uvedené v tomto oznámení označují společnosti v rámci skupiny Gromart S.r.l., včetně dceřiných společností, přidružených společností, společných podniků a franšíz, se kterými jednáte nebo máte obchodní vztah (dále jako „Gromart S.r.l.“).

Používáním našich internetových stránek souhlasíte s naším používáním cookies v souladu s tímto oznámením a oznámením o ochraně osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s naším používáním cookies uvedeným způsobem, měli byste odpovídajícím způsobem nastavit Váš prohlížeč, zablokovat cookies, které používáme, nebo vůbec nepoužívat naše stránky. Pokud zablokujete cookies, které používáme, může to ovlivnit Váš uživatelský dojem z našich internetových stránek.

Část uvedená níže shrnuje různé typy cookies, které používáme na našich internetových stránkách, a jejich příslušný účel a umožňuje Vám tyto cookies spravovat.

Společnost Gromart bude shromažďovat, používat a poskytovat Vaše osobní údaje, pouze pokud to bude oprávněné a zákonné.

Více informací o tom, jak používáme osobní údaje shromažďované prostřednictvím cookies společnosti Gromart, naleznete v našem oznámení o ochraně osobních údajů.
Soubory cookie, pixelové značky a podobné technologie (souhrnně jako „cookies“) jsou soubory obsahující malé množství informací, které se stahují do jakéhokoli zařízení s internetem - jako je počítač, smartphone nebo tablet - když navštívíte internetovou stránku. Cookies jsou následně při každé návštěvě zasílány zpět na původní internetovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná. Cookies provádí množství různorodé a užitečné práce, pamatují si Vaše preference, obecně zlepšují Vás dojem z internetu a pomáhají nám nabízet Vám ty nejlepší výrobky a služby.

Existuje mnoho typů cookies. Pracují stejným způsobem, ale jsou mezi nimi drobné rozdíly. Podrobný seznam cookies používaných na našich internetových stránkách naleznete v příslušné níže uvedené části.
Používáme cookies, aby bylo používání internetových stránek Gromart snadnější, abychom zajišťovali personalizovaný dojem z našich internetových stránek a abychom lépe přizpůsobili naše výrobky, služby a internetové stránky Vašim zájmům a potřebám. Cookies se používají, aby pomohly urychlit Vaše budoucí aktivity a zlepšily Váš dojem z internetových stránek Gromart.

Cookies, se kterými souhlasíte, se používají také pro shromažďování Vašich osobních údajů, jež následně profilujeme podle návštěvníků tak, abychom mohli poskytovat cílenou reklamu přizpůsobenou Vašim zájmům a abychom omezili počet Vašich shlédnutí reklamy. Více informací o profilování, které společnost Gromart provádí s Vašimi osobními údaji pro účely reklamy, naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů.

Vkládáme cookies také do e-mailů a newsletterů, abychom zdokonalili obsah a reklamu.

V neposlední řadě používáme cookies pro provádění anonymních a souhrnných statistik, které nám umožňují porozumět tomu, jak lidé používají naše internetové stránky, a pomáhají nám zdokonalit jejich strukturu a obsah a také posoudit efektivitu reklamních kampaní na internetových stránkách Gromart a stránkách nenáležejících společnosti Gromart.

Více informací o typech cookies, které používáme, a o účelu používání naleznete v příslušné níže uvedené části.
Existuje mnoho způsobů pro správu Vašich cookies:
 • Můžete odmítnout souhlas;
 • Můžete zablokovat cookies Gromart nebo cookies třetí strany pomocí nastavení Vašeho prohlížeče; nebo
 • Můžete použít nástroj pro správu cookies a zablokovat cookies Gromart nebo cookies třetí strany.
Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické přijímání cookies. Pokud nechcete, aby naše internetové stránky ukládaly cookies do Vašeho zařízení, můžete změnit nastavení Vašeho prohlížeče tak, abyste před uložením jistých cookies dostali upozornění. Můžete si také upravit nastavení tak, aby Váš prohlížeč odmítal většinu našich cookies nebo jen některé cookies třetích stran. Můžete také odvolat svůj souhlas s cookies, a to smazáním cookies, které již byly uloženy.

Pokud zablokujete cookies, které používáme, může to ovlivnit Vaše používání internetových stránek Gromart, např. nebudete moci navštívit jisté části internetové stránky nebo nebudete moci dostávat jisté personalizované informace, když stránky navštívíte.

Pokud používáte různá zařízení k prohlížení internetových stránek Gromart a k přístupu na ně (např. počítač, smartphone, tablet), musíte zajistit, aby byl každý prohlížeč na každém zařízení upraven tak, aby vyhovoval preferencím cookies.

Postupy pro změnu Vašeho nastavení a cookies se liší v závislosti na prohlížeči. Pokud je to nezbytné, použijte „Nápovědu“ ve Vašem prohlížeči nebo klikněte na jeden z odkazů uvedených níže a přejděte přímo na uživatelskou příručku pro Váš prohlížeč.

Jsou k dispozici také softwarové produkty, které za Vás mohou spravovat cookies. Můžete také používat ghostery pro posouzení používání cookies na našich internetových stránkách.
Pokud chcete zjistit víc o cookies, jak najít, které cookies byly nastaveny, a jak je spravovat a smazat, navštivte allaboutcookies .
Můžete zablokovat cookies Gromart nebo cookies třetí strany pomocí našeho nástroje pro správu cookies.

Vypnutí sledování cookies zajistí například, že společnost Gromart již nebude sledovat Vaše online chování. Upozorňujeme však, že vypnutí sledování cookies nutně neznamená, že budete dostávat méně reklam Gromart. Znamená to pouze, že reklamy, které obdržíte, nebudou uzpůsobeny Vašim zájmům.
Cookies používané na internetových stránkách Gromart mohou být obecně klasifikovány následujícím způsobem:
 • Nezbytné cookies.
  Tyto cookies jsou nezbytné, aby internetové stránky Gromart fungovaly správně, umožňují Vám procházet naše stránky a používat naše funkce. Bez těchto cookies není možné poskytovat služby, jako např. nákupní košík. Příkladem je zapamatování předchozích úkonů (např. zadaný text) při navigaci zpět na stránku v rámci stejné relace.
  - Shromažďují tyto cookies osobní údaje/identifikují mě? Tyto cookies Vás neidentifikují jako jedince. Pokud tyto cookies nepřijmete, může to mít vliv na provoz internetových stránek nebo jejich částí.
 • Výkonnostní cookies.
  Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak používáte naše internetové stránky, např. které stránky navštěvujete nejčastěji, čas strávený na našich stránkách a vzniklé problémy, např. chybová hlášení. Tyto cookies se používají také pro informování našich partnerů, zda jste navštívili jednu z našich stránek přesměrováním ze stránky partnera nebo zda je Vaše návštěva výsledkem používání nebo nákupu našeho výrobku nebo služby, včetně podrobností o zakoupeném výrobku nebo službě. Pomáhá nám to zlepšit provoz našich stránek.
  - Shromažďují tyto cookies osobní údaje/identifikují mě? Tyto cookies Vás neidentifikují jako jedince. Všechny informace, které tyto cookies shromažďují, jsou úhrnné, tedy anonymní. Používají se pouze pro zdokonalení fungování internetových stránek.
 • Funkční cookies.
  Tyto cookies umožňují, aby si naše internetové stránky pamatovaly Vaše výběry (jako např. Vaše uživatelské jméno, jazyk nebo oblast, kde se nacházíte), a zajišťovaly tak personalizovanější online užívání. Tyto cookies se mohou také používat pro pamatování změn, které jste provedli v rámci velikosti textu, typu písma a dalších částí internetových stránek, které můžete upravovat. Obdobně se mohou používat pro sledování toho, které výrobky nebo videa byly prohlíženy, aby nedocházelo k opakování, a umožňují Vám hrát hry a zapojit se do sociálních nástrojů, jako jsou blogy, chatovací místnosti a fóra.
  - Shromažďují tyto cookies osobní údaje/identifikují mě? Informace, které tyto cookies shromažďují, mohou obsahovat osobní údaje, které jste poskytli. Pokud neakceptujete tyto cookies, může to mít vliv na provoz a funkčnost internetové stránky a můžete mít omezený přístup k obsahu internetové stránky.
 • Cílené a reklamní cookies.
  Tyto cookies se používají pro doručování obsahu, který je pro Vás a Vaše zájmy relevantnější. Používají se také pro doručování cílené reklamy nebo omezení počtu případů, kdy reklamu shlédnete, a pomáhají posoudit efektivitu reklamních kampaní na internetových stránkách Gromart a stránkách nenáležejících Gromart. Pamatují si, že jste navštívili jednu z našich internetových stránek, a sdílejí tuto informaci s dalšími stranami, včetně inzerentů a našich agentur. Tyto cookies mohou být spojovány také s funkčností stránky zajišťovanou třetí stranou.
  - Shromažďují tyto cookies osobní údaje/identifikují mě? Většina typů těchto cookies sleduje spotřebitele prostřednictvím ID čísla zařízení nebo IP adresy, proto mohou shromažďovat osobní údaje.
 • Cookies třetích stran.
  Využíváme mnoho partnerů, kteří mohou naším jménem také nastavit cookies na Vašem zařízení, když navštívíte naše internetové stránky. Tyto cookies jim umožňují poskytovat v rámci jejich domén reklamu Gromart upravenou na míru, např. Facebook a Google DoubleClick. Snažíme se tyto cookies identifikovat ještě před použitím, abyste se mohli rozhodnout, zda je chcete přijmout či nikoli. Využíváme také mnoho partnerů, kteří zajišťují digitální zážitek a funkce na našich internetových stránkách. Například při procházení internetových stránek Gromart Vám mohou být nabídnuty cookies třetích stran, které zajišťují některé funkce na našich internetových stránkách (např. video na YouTube), přestože jste odvolali nebo odmítli souhlas s našimi cookies. Dochází k tomu, protože jste poskytli souhlas přímo s používáním jejich cookies. V takových případech byste měli odvolat svůj souhlas na příslušné internetové stránce třetí strany.
  - Shromažďují tyto cookies osobní údaje/identifikují mě? V závislosti na typu cookies používaných příslušnou třetí stranou mohou informace, které tyto cookies shromažďují, obsahovat osobní údaje.
Co se týče doby trvání, můžeme na našich internetových stránkách používat dva různé typy cookies:
 • ednorázové cookies. Tyto cookies jsou dočasné cookies, které zůstávají ve Vašem zařízení, dokud neopustíte naše internetové stránky;
 • Perzistentní cookies. Tyto cookies zůstávají ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je manuálně nesmažete (jak dlouho cookies zůstávají ve vašem zařízení závisí na době trvání nebo na „životnosti“ specifického souboru cookie a také na nastavení Vašeho prohlížeče, jak je uvedeno níže).