Prodotti di gelateria

OZNÁMENÍ O POUŽÍVÁNÍ

#yourdataisyours

Víme, že se zajímáte o Vaše osobní údaje a o to, jak se používají, a chceme, abyste věřili, že společnost Gromart používá Vaše osobní údaje opatrně. Oznámení o ochraně osobních údajů Vám pomůže pochopit, které osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme.

Až budete číst naše oznámení, mějte prosím na paměti, že platí pro společnost Gromart S.r.l., viz definice níže https://www.grom.it/en.

Věnujte prosím chvíli seznámení se s našimi postupy v rámci ochrany osobních údajů a dejte nám vědět, pokud budete mít nějaké otázky, a to zasláním e-mailu na adresu privacy@grom.it nebo podáním žádosti prostřednictvím formuláře „Kontaktujte nás“ uvedeného na adrese https://www.grom.it/en/contacts.php.

Snažili jsme se co nejvíce zjednodušit toto oznámení, ale pokud nejste obeznámeni s pojmy, jakou jsou cookies, IP adresy a prohlížeče, přečtěte si prosím nejdříve informace o těchto klíčových pojmech.

Máte právo vznést námitku proti jistým způsobům používání Vašich osobních údajů, včetně používání Vašich osobních údajů pro přímý marketing. Zjistěte, jaká jsou Vaše práva a jak je můžete uplatnit.

OBSAH

Jakékoli osobní údaje poskytnuté společnosti nebo shromažďované společností Gromart S.r.l. jsou spravovány společností Gromart S.r.l. (správce údajů).
Oznámení o ochraně osobních údajů platí pro osobní údaje shromažďované společností Gromart S.r.l. v souvislosti se službami a výrobky, které nabízíme.
Jakékoli osobní údaje poskytnuté společnosti nebo shromažďované společností Gromart S.r.l. jsou spravovány společností Gromart S.r.l., Piazza Paleocapa 1/D, Turín, Itálie (správce údajů).
Oznámení o ochraně osobních údajů platí pro osobní údaje shromažďované společností Gromart S.r.l. v souvislosti se službami a výrobky, které nabízíme. Odkazy na „Gromart S.r.l.“ uvedené v tomto oznámení označují společnost Gromart S.r.l. a jakoukoli společnost přímo nebo nepřímo vlastněnou a/nebo ovládanou společností Gromart S.r.l., se kterou jednáte nebo máte obchodní vztah (dále jako „Gromart S.r.l.“).
Toto oznámení platí také pro marketingový obsah společnosti Gromart S.r.l., včetně nabídek a reklam na výrobky a služby Gromart S.r.l., které Vám zasíláme (nebo které zasílá poskytovatel služeb jednající naším jménem) na internetových stránkách, platformách a v aplikacích třetích stran na základě informací o Vašem používání stránky. Tyto internetové stránky třetích stran mají zpravidla vlastní oznámení o ochraně osobních údajů a podmínky ochrany osobních údajů. Doporučujeme, abyste si je před používáním stránek přečetli.
Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se mohou používat pro přímou nebo nepřímou identifikaci konkrétního jedince.
Nemusíte společnosti Gromart S.r.l. poskytovat osobní údaje, o které žádáme, ale pokud je neposkytnete, nebudeme Vám moci poskytovat naše výrobky nebo služby, vysokou úroveň služeb ani reagovat na Vaše případné dotazy.
Můžeme shromažďovat osobní údaje z různých zdrojů. To zahrnuje:
 • Osobní údaje, které nám přímo poskytnete;
 • Osobní údaje, které shromažďujeme automaticky; a
 • Osobní údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů.
Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se mohou používat pro přímou nebo nepřímou identifikaci konkrétního jedince. Tato definice zahrnuje osobní údaje shromažďované offline prostřednictvím našich center pro zapojení spotřebitelů (Consumer Engagement Centres), přímých marketingových kampaní, loterií a soutěží, a online prostřednictvím internetových stránek, aplikací a značkových stránek na platformách a v aplikacích třetích stran, které jsou přístupné nebo používané prostřednictvím platforem třetích stran.
Můžete být požádáni o poskytnutí Vašich osobních údajů, když s námi budete v kontaktu. Společnosti v rámci skupiny Gromart S.r.l. Group mohou navzájem sdílet tyto osobní údaje a používat je v souladu s tímto oznámením. Můžeme je také spojovat s jinými informacemi s cílem zdokonalit naše výrobky, služby, obsah a reklamu.
Nemusíte společnosti Gromart S.r.l. poskytovat osobní údaje, o které žádáme, ale pokud je neposkytnete, nebudeme Vám moci poskytovat naše výrobky nebo služby, vysokou úroveň služeb ani reagovat na Vaše případné dotazy.
Můžeme shromažďovat osobní údaje z různých zdrojů. To zahrnuje:

Osobní údaje, které nám přímo poskytnete. Shromažďujeme údaje o tom, jak používáte naše služby a výrobky, jako např. typ obsahu, který si prohlížíte nebo o který se zajímáte, četnost a doba trvání Vašich aktivit. Shromažďujeme také osobní údaje, které nám poskytnete, když se přihlásíte k odběru marketingového newsletteru, vyplníte průzkum nebo se zaregistrujete za účelem nákupu našich výrobků. V rámci toho Vás můžeme požádat o osobní údaje, jako je jméno, pohlaví, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo údaje o platební kartě. Některé značky Gromart S.r.l. mohou s Vaším výslovným souhlasem shromažďovat „zvláštní kategorie osobních údajů“ týkajících se Vaší osoby. Více informací o zvláštních kategoriích osobních údajů, které shromažďujeme, a o tom, jak je používáme, naleznete v příslušné části níže.

Osobní údaje, které shromažďujeme automaticky. Přijímáme a ukládáme také jisté typy osobních údajů pokaždé, když s námi komunikujete online. Používáme například cookies a sledovací technologie (více informací viz klíčové pojmy našeho oznámení), abychom získali osobní údaje, když prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče navštívíte naše stránky nebo reklamy a další obsah nabízený společností Gromart S.r.l. nebo jejím jménem na jiných stránkách. Vaše osobní údaje jsou také shromažďovány, když hledáte, nakupujete, dáváte příspěvky, účastníte se soutěže, vyplňujete dotazník nebo komunikujete s týmy našeho zákaznického centra. Mezi tyto osobní údaje, které shromažďujeme, patří: IP adresy (více informací viz klíčové pojmy našeho oznámení), ID číslo zařízení, lokalizační údaje, informace o počítači a připojení, jako je typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typy a verze pluginů prohlížeče, operační systém a historie nákupů - společnost Gromart S.r.l. je někdy spojuje s podobnými informacemi od jiných zákazníků. Během Vašeho procházení internetových stránek Gromart S.r.l. můžeme také používat softwarové nástroje pro posouzení a shromažďování informací o relaci, včetně reakční doby stránky, chyb při stahování, délky návštěvy jistých stránek, informací o aktivitě na stránce a způsobů opuštění stránky. Můžeme shromažďovat také technické informace, které nám pomáhají identifikovat Vaše zařízení pro účely prevence podvodu a pro diagnostické účely.

Osobní údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů. Shromažďujeme osobní údaje z jiných zdrojů, včetně našich důvěryhodných partnerství se třetími stranami a platforem třetích stran, kde máme vedeny účty Gromart S.r.l.: například, pokud používáte funkci „lajku“ na Facebooku nebo funkci +1 na Google+. Získáváme také informace o Vaší osobě a reakcích dalších návštěvníků na naši reklamu, abychom posoudili, zda je naše reklama relevantní a úspěšná. Shromažďujeme informace o Vaší osobě a Vašich aktivitách rovněž od třetích stran, pokud společně nabízíme služby nebo výrobky, nebo od externích poskytovatelů obohacení dat (více informací viz klíčové pojmy našeho oznámení), kteří mohou poskytovat společnosti Gromart S.r.l. přehledy o osobních údajích, které uchováváme.
Jisté kategorie osobních údajů, jako je rasa, etnický původ, vyznání, zdravotní stav, sexuální orientace nebo biometrické údaje, jsou klasifikovány jako „zvláštní kategorie údajů“ a využívají doplňkové ochrany poskytované evropskou legislativou týkající se ochrany osobních údajů.

Omezujeme případy, kdy shromažďujeme a zpracováváme tyto zvláštní kategorie údajů.

Společnost Gromart S.r.l. někdy shromažďuje údaje související s Vaším zdravotním stavem, jako jsou alergie, těhotenství nebo typ pokožky, aby Vám mohla zasílat reklamy upravené na míru a příslušné akce. Společnost Gromart S.r.l. shromažďuje a používá tyto osobní údaje, pouze pokud jste nám poskytli souhlas s těmito činnostmi. V některých případech jste mohli požádat o služby nebo výrobky, které přímo nevyžadují shromažďování zvláštních kategorií údajů, ale mohou naznačovat nebo předpokládat Vaše vyznání, zdravotní stav či jiné zvláštní kategorie údajů.
Pro znázornění uvádíme následující případ, kdy společnost Gromart S.r.l. shromažďuje a zpracovává zvláštní kategorie údajů:
- společnost Gromart S.r.l. shromažďuje osobní údaje související s alergiemi zákazníků, aby zákazníkům poskytovala reklamy a akce na výrobky, které souvisí s jejich potřebami.
Chápeme důležitost přijetí extra opatření s cílem ochránit soukromí a bezpečnost dětí používajících výrobky a služby společnosti Gromart S.r.l.

Většina internetových stránek Gromart S.r.l. je navržena a určena pro dospělé. Pokud je některá z našich internetových stránek určena pro mladší návštěvníky, získáme souhlas osoby s rodičovskou odpovědností, než budeme osobní údaje shromažďovat, pokud to vyžadují příslušné zákony a nařízení (věk, kdy je souhlas nezbytný, se v jednotlivých zemích liší).

Pokud jsi dítě ve věku, pro který je v dané zemi vyžadován souhlas rodiče, měl by sis projít podmínky tohoto oznámení společně s rodičem nebo opatrovníkem a ujistit se, že jim rozumíš a že je přijímáš. Pokud zjistíme, že jsme shromažďovali osobní údaje dítěte bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka a takový souhlas měl být získán, smažeme co nejdříve dané osobní údaje. Přístup k jistým částem internetových stránek Gromart S.r.l. a/nebo oprávněnost získat ceny, vzorky či jiné odměny je zpravidla omezena na uživatele od jistého věku.

Někdy používáme Vaše osobní údaje pro ověření věku a uplatnění věkových omezení.
Shromažďujeme, zpracováváme a poskytujeme Vaše osobní údaje pouze pro konkrétní a omezené účely. Například pro zpracování Vašich plateb, posouzení a řešení stížností, vývoj a zdokonalování našich výrobků, služeb, způsobů komunikace a funkcí našich internetových stránek, poskytování personalizovaných výrobků, sdělení, cílených reklam a také produktových doporučení pro Vás.

Na základě analýzy informací o Vašem online surfování, vyhledávání a nakupování a o Vašich reakcích na naše sdělení vytváříme také profily, a to sestavením segmentů (vytvořením skupin, které mají jisté společné znaky) a umístěním Vašich osobních údajů do jednoho segmentu nebo do více segmentů.

Společnost Gromart S.r.l. dále zpracovává Vaše osobní údaje pomocí automatizovaných prostředků. Automatizované rozhodnutí je rozhodnutí učiněné výhradně automatizovanými prostředky, kdy se na rozhodování ohledně Vašich osobních údajů nepodílí žádní lidé.

Shromažďujeme, zpracováváme a poskytujeme Vaše osobní údaje pro následující účely:
 • Zpracování Vašich plateb, pokud si zakoupíte naše výrobky, sdělení stavu Vaší objednávky, řešení Vašich dotazů a žádostí a posouzení a řešení stížností;
 • Zpracování Vašich dotazů a reakce na ně nebo kontaktování Vaší osoby a zodpovězení Vašich otázek a/nebo žádostí;
 • Vývoj a zdokonalení našich výrobků, služeb, způsobů komunikace a funkcí našich internetových stránek;
 • Pro účely soutěží a akcí, kterých se účastníte;
 • Sdělování informací a správa Vaší registrace a/nebo přihlášení k odběru newsletteru či jiných sdělení;
 • Řešení našich každodenních obchodních potřeb týkajících se Vaší účasti v našich soutěžích, loteriích, propagačních akcích, nebo požadavků;
 • Ověření identity jedinců, kteří nás kontaktují telefonicky, elektronicky či jinak;
 • Pro interní školení a zajištění kvality;
 • Pochopit a posoudit zájmy, přání a měnící se potřeby spotřebitelů, zdokonalovat naše internetové stránky, současné výrobky a služby a/nebo vyvíjet nové výrobky a služby;
 • Poskytovat personalizované výrobky, sdělení, cílené reklamy a produktová doporučení pro Vás.
Když shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje pro účely uvedené výše nebo pro jiné účely, informujeme Vás o této skutečnost ještě před shromažďováním informací nebo v okamžiku shromažďování.

Případně Vás požádáme o souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním, máte právo jej kdykoli odvolat.

V některých případech se spoléháme na oprávněný zájem zpracování Vašich osobních údajů. Mohlo by se jednat o oprávněný zájem, např. když se přihlásíte do věrnostního programu u některé z našich značek a použijeme Vaše osobní údaje shromážděné pro provedení analýzy dat za účelem zdokonalení našich výrobků nebo služeb. Tento základ se použije, pouze pokud je to nezbytné pro dosažení oprávněného zájmu, např. za účelem pomoci při plnění smlouvy nebo optimalizace služby, a pokud zájem nepřevažuje nad Vašimi právy jakožto právy jedince. Tento právní základ se použije, pouze pokud neexistuje méně nešetrný způsob pro zpracování Vašich osobních údajů. Můžeme Vás ujistit, že pokud se uplatní oprávněný zájem jako základ pro zpracování Vašich osobních údajů, uchováme o této skutečnosti záznam a Vy budete mít právo o tyto informace požádat.

Zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely plnění smlouvy, kde jste nebo budete smluvní stranou. Musíme např. zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem dodání výrobku nebo služby, které jste zakoupili, abychom Vám umožnili účastnit se jedné z našich soutěží nebo abychom Vám zaslali vzorky, o které jste požádali.

Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme, pokud máme zákonnou povinnost (např. daňovou povinnost nebo povinnost v rámci sociálního zabezpečení) k jejich zpracování. Například soudní příkaz nebo obsílka může vyžadovat, abychom zpracovávali osobní údaje pro konkrétní účel, nebo nám může být nařízeno, abychom zpracovávali osobní údaje za účelem ohlašování podezřelých transakcí v souladu s místními pravidly proti praní špinavých peněz.

PROFILOVÁNÍ

Společnost Gromart S.r.l. používá Vaše osobní údaje pro vytváření profilů. Na základě analýzy informací o Vašem online surfování, vyhledávání a nakupování a o Vašich reakcích na naše sdělení vytváříme profily, a to sestavením segmentů (vytvořením skupin, které mají jisté společné znaky) a umístěním Vašich osobních údajů do jednoho segmentu nebo do více segmentů. Tyto segmenty používá společnost Gromart S.r.l. pro personalizaci internetových stránek a našich sdělení, která Vám zasíláme (jako je např. zobrazení příslušného obsahu, když navštívíte naši stránku, nebo v newsletteru), a pro zobrazování příslušných nabídek a reklam značek Gromart S.r.l. na stránkách Gromart S.r.l. a prostřednictvím internetových stránek třetích stran. Segmenty se mohou používat také pro kampaně třetích stran na stránkách Gromart S.r.l. Společnost Gromart S.r.l. profiluje Vaše osobní údaje, pokud jste nám poskytli souhlas s profilováním; například akceptováním nastavení cookies ve Vašem prohlížeči online nebo přihlášením se k e-mailovému newsletteru jedné z našich značek.

Můžete kdykoli odvolat svůj souhlas, abyste zabránili používání Vašich osobních údajů tímto způsobem, a to v části pro správu cookies uvedené v našem oznámení o používání cookies nebo odhlášením Vaší e-mailové adresy, pokud jste se přihlásili na jedné z našich internetových stránek nebo k odběru marketingových newsletterů.

Společnost Gromart S.r.l.:
 • Shromažďuje s Vaším souhlasem údaje například z:
  - našich internetových stránek; údaje se týkají toho, co prohlížíte, a způsobu, jak reagujete na náš obsah;
  - naší digitálně zobrazované reklamy, kterou Vám nabízíme na sociálních platformách a internetových stránkách jiných vydavatelů; a
  - formulářů, které vyplníte a zašlete online a které se týkají Vašich zájmů.
 • Sledujeme také, jaké výrobky kupujete, když kliknete na jednu z našich bannerových reklam a přejdete k nákupu položky z portfolia našich maloobchodních partnerů.
 • Pokud jste požádali o zasílání e-mailových nebo SMS sdělení, sledujeme, když obsah otevřete, přečtete nebo na něj kliknete, abychom viděli, o co se zajímáte a abychom Vám mohli zasílat více obsahu, který si více užijete.
 • Používáme tyto údaje pro profilování Vašich oblíbených a neoblíbených položek. Pokud například zjistíme, že si pravidelně prohlížíte veganské recepty na naší internetové stránce „Recipedia“ a že jste se přihlásili k odběru e-mailů, můžeme Vám posílat aktuality týkající se nových veganských receptů, které se právě objevily na stránce, nebo můžeme uzpůsobit náš internetový obsah tomu, co Vás podle našeho názoru bude nejvíce zajímat, když stránku navštívíte.
 • Na základě těchto profilových informací Vám můžeme také zasílat reklamu, která se Vám podle nás bude líbit a kterou si budete chtít prohlédnout, když budete procházet náš obsah nebo obsah našich vydavatelů, u nichž inzerujeme. Někdy můžeme s Vaším souhlasem používat Vaši aktuální polohu, abychom Vám nabídli reklamu týkající se akcí nebo událostí, které se konají poblíž a o které byste podle nás mohli mít zájem.
 • Můžeme také používat informace, které jste poskytli vybraným třetím stranám a u kterých jste souhlasili s jejich sdílením, jako je např. věk, pohlaví, rodinný stav, životní styl a širší zájmy, abychom identifikovali osoby, které podle nás budou mít podobné zájmy jako Vy a budou mít zájem o podobnou reklamu.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

V některých případech společnost Gromart S.r.l. zpracovává Vaše osobní údaje pomocí automatizovaných prostředků. Automatizované rozhodnutí je rozhodnutí učiněné výhradně automatizovanými prostředky, kdy se na rozhodování ohledně Vašich osobních údajů nepodílí žádní lidé. Například:

- společnost Gromart S.r.l. používá herní simulace vědeckého hodnocení chování a vědecké techniky zpracování dat pro posouzení potenciálních zaměstnanců. Uchazeči musí hrát sadu her a typické znaky chování projevující se během hraní her budou posouzeny upraveným algoritmem Gromart S.r.l., který předurčí potenciál uchazeče na konkrétní pozici. Tento algoritmus se pravidelně testuje, aby bylo zajištěno, že bude nadále spravedlivý, efektivní a nestranný.

Nebudeme činit rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném rozhodování, které má na Vás značný dopad. Pokud tak budeme činit, uvědomíme Vás a poskytnete Vám jasné informace o našem rozhodnutí spolehnout se na automatizované zpracování za účelem rozhodování a o našem příslušném oprávněném základu. Společnost Gromart S.r.l. například zpracovává Vaše osobní údaje pomocí automatizovaných prostředků, pokud je to nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi nebo pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas.

Máte právo nebýt předmětem rozhodování, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování a které má na Vás právní či jiné značné dopady. Máte především právo:
 • Získat lidský zásah;
 • Vyjádřit svůj názor;
 • Získat vysvětlení rozhodnutí učiněného po hodnocení; a
 • Vznést námitku proti takovému rozhodnutí.
Jakožto celosvětová společnost Gromart S.r.l. poskytuje Vaše osobní údaje interně a vybraným třetím stranám. Sdílíme Vaše osobní údaje například s externími poskytovateli služeb, dalšími třetími stranami a v případě převodu podniku nebo zákonného sdělení.

Jakožto celosvětová společnost Gromart S.r.l. poskytuje Vaše osobní údaje interně a vybraným třetím stranám, a to za následujících okolností:

Externí poskytovatelé služeb. Abychom mohli plnit Vaše požadavky, odpovídat na dotazy, plnit objednávky, přijímat poukazy, poskytovat Vám vzorky, umožnit Vám účast v loteriích nebo Vám poskytovat různé další funkce, služby a materiály prostřednictvím našich internetových stránek, sdílíme Vaše osobní údaje s externími poskytovateli služeb, kteří plní funkce naším jménem. Jedná se o společnosti, které hostují nebo provozují internetové stránky Gromart S.r.l., zpracovávají platby, analyzují data, poskytují zákaznický servis, poštovní nebo doručovací služby, a o sponzory nebo jiné třetí strany, které se podílí na našich akcích nebo je spravují. Mají přístup k osobním údajům nezbytným pro plnění jejich funkcí, ale nemohou je používat pro jiné účely. Musí také zpracovávat tyto osobní údaje v souladu s tímto oznámením a jak dovolují příslušné zákony a nařízení týkající se ochrany osobních údajů.

Další třetí strany. Vaše osobní údaje budeme používat nebo sdílet také s našimi sponzory, inzerenty, reklamními sítěmi, reklamními servery, sociálními sítěmi a analytickými společnostmi nebo dalšími třetími stranami v souvislosti s marketingovými a propagačními nabídkami, nabídkami na obohacení dat, dalšími nabídkami a produktovými informacemi.

Převody podniků. Vaše osobní údaje budou používány nebo sdíleny v rámci skupiny Gromart S.r.l. Group pro interní účely, přednostně pro obchodní a provozní účely. Jelikož dále rozvíjíme naše podnikání, můžeme prodat nebo koupit aktiva, dceřiné společnosti nebo obchodní jednotky. U takových transakcí jsou Vaše osobní údaje zpravidla jedním z převáděných obchodních aktiv, ale zůstávají předmětem závazků učiněných v předchozích oznámeních o ochraně osobních údajů (pokud samozřejmě nemá Váš souhlas jiné znění). Pokud jiný subjekt získá naši společnost, naše podniky nebo v podstatě všechna naše aktiva či jejich část či aktiva související s internetovými stránkami Gromart S.r.l., budou Vaše osobní údaje poskytnuty danému subjektu v rámci procesu hloubkové kontroly a budou převedeny tomuto subjektu jako jedno z převáděných aktiv. Pokud bude námi nebo proti nám zahájeno konkurzní řízení nebo řízení v rámci restrukturalizace, budou všechny osobní údaje považovány za naše aktivum a je tedy možné, že budou prodány nebo převedeny třetím stranám.

Zákonné sdělení. Můžeme předat a sdělit Vaše osobní údaje třetím stranám:
 • Abychom splnili zákonnou povinnost;
 • Pokud se v dobré víře domníváme, že to příslušné právo vyžaduje;
 • Na žádost vládních orgánů provádějících vyšetřování;
 • Pro ověření nebo prosazení našich „Podmínek používání“ nebo jiných příslušných zásad;
 • Pro odhalení podvodu, technických nebo bezpečnostních slabých stránek a ochranu před nimi;
 • V rámci reakce na nouzovou situaci; či jinak
 • Pro ochranu práv, majetku, bezpečnosti nebo zajištění třetích stran, návštěvníků internetových stránek Gromart S.r.l., společnosti Gromart S.r.l. nebo veřejnosti.
Společnost Gromart S.r.l. sdílí osobní údaje interně nebo s třetími stranami pro účely popsané v tomto oznámení.

Společnost Gromart S.r.l. zašle osobní údaje shromážděné v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) do zahraničí pouze za těchto okolností:
 • Splnění Vašich pokynů;
 • Splnění zákonné povinnosti; nebo
 • Spolupráce s našimi zástupci a poradci, které využíváme pro usnadnění chodu našeho podnikání a služeb.
Pokud předáme osobní údaje mimo EHP, společnost Gromart S.r.l. se ujistí, že budou údaje chráněny stejným způsobem, jak by byly chráněny v rámci EHP. Využijeme jednu z následujících záruk:
 • Předání do země mimo EHP, jejíž legislativa týkající se ochrany osobních údajů zajišťuje úroveň ochrany osobních údajů odpovídající úrovni EHP;
 • Uzavření smlouvy se zahraniční třetí stranou, která bude stanovovat, že třetí strana musí chránit osobní údaje na stejné úrovni jako EHP; nebo
 • Předání osobních údajů organizacím, které jsou stranou specifických dohod o přeshraničním předávání osobních údajů v rámci Evropské unie (např. štít soukromí - Privacy Shield, rámec, který stanovuje normy ochrany soukromí u údajů zasílaných mezi USA a evropskými zeměmi).
Společnost Gromart S.r.l. bere bezpečnost Vašich osobních údajů velmi vážně. Vyvíjíme veškeré úsilí, abychom ochránili Vaše osobní údaje před zneužitím, zásahem, ztrátou, neoprávněným přístupem, změnou nebo sdělením.

Společnost Gromart S.r.l. bere bezpečnost Vašich osobních údajů velmi vážně. Vyvíjíme veškeré úsilí, abychom ochránili Vaše osobní údaje před zneužitím, zásahem, ztrátou, neoprávněným přístupem, změnou nebo sdělením.

Naše opatření zahrnují zavedení příslušných kontrol přístupu, investice do nejmodernějších funkcí informačních systémů pro ochranu IT prostředí, které používáme, a zajištění šifrování, pseudonymizace a anonymizace osobních údajů, pokud je to možné.

Přístup k Vašim osobním údajům je povolen pouze našim zaměstnancům a zástupcům, pokud údaje potřebují. Údaje podléhají striktní smluvní povinnosti mlčenlivosti, pokud jsou zpracovávány třetími stranami.
Budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, dokud je budeme potřebovat pro účel, pro který se zpracovávají. Pokud například u nás nakoupíte online, budeme uchovávat údaje související s nákupem, abychom mohli splnit konkrétní zakázku, kterou jste zadali, a poté budeme uchovávat Vaše osobní údaje po dobu, která nám umožňuje řešit stížnosti, dotazy nebo obavy související s nákupem nebo na ně reagovat.

Vašeúdaje mohou být rovněž uchovávány, abychom mohli dále zlepšovat Vaše zkušenosti s námi a zajistit, že obdržíte věrnostní odměny, které Vám náleží.

Uchováváme identifikovatelné údaje, které shromažďujeme přímo pro reklamní účely, co nejkratší dobu a následně zavádíme opatření pro jejich trvalé smazání.

Aktivně kontrolujeme osobní údaje, které uchováváme, a bezpečně je mažeme nebo je v některých případech anonymizujeme, pokud již neexistuje zákonná, obchodní nebo zákaznická potřeba pro jejich uchovávání.
Vaše práva ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů. Můžete kdykoli uplatnit tato práva. Níže uvádíme přehled těchto práv a co pro Vás znamenají. Můžete uplatnit svá práva zasláním e-mailu na adresu global.privacy@unilever.com nebo podáním žádosti prostřednictvím formuláře „Kontaktujte nás“ uvedeného na našich internetových stránkách.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, máte řadu práv týkajících se způsobu zpracování údajů a můžete tato práva kdykoli uplatnit. Níže uvádíme přehled těchto práv a co pro Vás znamenají. Můžete uplatnit svá práva zasláním e-mailu nebo podáním žádosti prostřednictvím formuláře „Kontaktujte nás“ uvedeného na našich internetových stránkách.

Právo být informován. Máte právo, aby Vám byly poskytnuty jasné, transparentní a snadno pochopitelné informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme, a o Vašich právech. Proto Vám poskytujeme informace v tomto oznámení.

Právo na přístup a opravu. Máte kdykoli právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo aktualizaci. Chápeme význam práv, a pokud byste chtěli uplatnit svá práva, kontaktujte nás prosím.

Právo na přenositelnost údajů. Osobní údaje, které jste nám poskytli, jsou přenositelné. To znamená, že mohou být za jistých okolností přesunuty, kopírovány nebo elektronicky předány.

Právo být zapomenut. Za jistých okolností máte právo požádat o smazání Vašich údajů. Pokud chcete smazat osobní údaje, které o Vás uchováváme, dejte nám prosím vědět a my přijmeme odpovídající opatření, abychom Vaší žádosti vyhověli v souladu s právními požadavky. Pokud osobní údaje, které shromažďujeme, již nejsou zapotřebí pro žádné účely a zákon od nás nevyžaduje, abychom je uchovávali, uděláme maximum, abychom je smazali, zničili nebo trvale anonymizovali.

Právo omezit zpracování. Za jistých okolností máte právo omezit zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku. Za jistých okolností máte právo vznést námitku proti jistým způsobům zpracování, včetně zpracování pro přímý marketing (tj. dostávání informativních e-mailů od naší společnosti nebo kontaktování ohledně různých potenciálních příležitostí).

Právo podat stížnost u dozorčího orgánu. Máte právo podat stížnost přímo u místního dozorčího orgánu týkající se způsobu zpracování Vašich osobních údajů.

Právo odvolat souhlas. Pokud jste poskytli souhlas s našimi činnostmi v rámci zpracování Vašich osobních údajů (tj. spoléháme se na souhlas jako na právní základ zpracování Vašich osobních údajů), máte právo jej kdykoli odvolat (i když tak učiníte, neznamená to, že naše nakládání s Vašimi osobními údaji na základě Vašeho souhlasu do tohoto okamžiku bylo nezákonné). Můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, pokud nás kontaktujete na níže uvedených adresách a telefonních číslech.

Práva související s automatizovaným rozhodováním. Máte právo nebýt předmětem rozhodování, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování a které má na Vás právní či jiné značné dopady. Máte především právo:
 • Získat lidský zásah;
 • Vyjádřit svůj názor;
 • Získat vysvětlení rozhodnutí učiněného po hodnocení; a
 • Vznést námitku proti takovému rozhodnutí.
Další informace a rady týkající se Vašich práv získáte u regulačního orgánu pro ochranu osobních údajů v dané zemi.
Gromart S.r.l. is Data Processor and can be contacted at Gromart S.r.l. Piazza Paleocapa, 1/d 10121 Torino (Italy) or by email

If you have any questions or concerns about Gromart S.r.l.’s Privacy Notice or data processing or if you would like to make a complaint about a possible breach of local privacy laws, please do so by sending an email or submitting a request through the “Contact Us” form on our websites.

When a privacy question or access request is received we have a dedicated team which triages the contacts and seeks to address the specific concern or query which you are seeking to raise. Where your issue may be more substantive in nature, more information may be sought from you. All such substantive contacts receive a response. If you are unsatisfied with the reply received, you may refer your complaint to the relevant Supervisory Authority in your Country. If you ask us, we will endeavour to provide you with information about relevant complaint avenues which may be applicable to your circumstances.
Společnost Gromart S.r.l. je zpracovatelem údajů a můžete ji kontaktovat na adrese: Gromart S.r.l., Piazza Paleocapa, 1/d 10121 Turín, Itálie nebo e-maile

Pokud máte otázky nebo obavy týkající se oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Gromart S.r.l. nebo zpracování údajů nebo pokud byste chtěli podat stížnost týkající se možného porušení místních zákonů na ochranu osobních údajů, zašlete prosím e-mail nebo podejte žádost prostřednictvím formuláře „Kontaktujte nás“ uvedeného na našich internetových stránkách.

Pokud obdržíme otázku týkající se ochrany osobních údajů nebo žádost o přístup, máme vyhrazený tým, který rychle roztřídí kontakty a pokusí se vyřešit specifickou obavu nebo dotaz, jež chcete vznést. Pokud bude Váš problém svou povahou zásadnější, můžeme Vás požádat o doplňující informace. Všechny tyto zásadní kontakty obdrží odpověď. Pokud budete s obdrženou odpovědí nespokojeni, můžete se obrátit na příslušný dozorčí orgán v dané zemi. Pokud nás požádáte, pokusíme se Vám poskytnout informace o příslušných přístupech k řešení stížnosti, které mohou být za daných okolností použity.
Budeme toto oznámení aktualizovat, pokud to bude nezbytné pro zohlednění zákaznické zpětné vazby a změn v našich výrobcích a službách. Pokud zveřejníme změny v tomto oznámení, opravíme datum „poslední aktualizace“ v horní části tohoto oznámení. Pokud budou změny značné, bude oznámení zřetelnější (včetně e-mailového oznámení změn v oznámení o ochraně osobních údajů u jistých služeb). Budeme rovněž archivovat předchozí verze tohoto oznámení, abyste si je mohli prohlédnout.

Bez Vašeho souhlasu nebudeme omezovat Vaše práva v souladu s tímto oznámením.
Kromě tohoto oznámení mohou existovat specifické kampaně nebo akce, které se budou řídit doplňujícími podmínkami nebo oznámeními týkajícími se ochrany osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si tyto doplňující podmínky nebo oznámení přečetli před účastí v takových kampaních nebo akcích, jelikož je budete muset dodržovat, pokud se zúčastníte. Jakékoli doplňující podmínky nebo oznámení týkající se ochrany osobních údajů Vám budou přednostně zpřístupněny.